top of page

Praktisk info

På nedestående side står pratisk information om min lille pasningsordning; herunder, hvordan jeres barn er forsikret, ferie, forældre betaling og vikarer

Forældre Betaling

Forældre prisen i 2024 pr. mdr. er 2799,- + tilskud. 

Der betales i alt 12 måneder, og det er ikke muligt at opsige pladsen pr juli måned. 

Har man mere en ét barn i pasningsordning er der mulighed for søskende rabat.

Ferie

I pasningsordning holder vi også ferie. 

Der vil hvert år, først på året blive lagt en ferieplan ud til jer forælder således, at I i god tid kan planlægge. 

Vikarer

I pasningsordningen er der faste og godkendte vikarer tilknytte. Det betyder, at I som forældre aldrig skal ud og aflevere jeres barn hos en gæstedagpleje - på den måde er barnet altid i sine vante og trygge rammer. 

Vikarene kommer jævnligt på besøg så børnene kender dem og er trygge når de skal hjælpe. 

Her er Nanna en af vikarene i pasningsordning. Nanna og børnene er tydeligt meget glade for hinanden. 

Forsikring

Jeres barn/børn skal når de er i pasning hos mig være dækket af forældres private ansvars- og ulykkeforsinkring

Tilsyn

Vi har både anmeldt og uanmeldt tilsyn fra Jammerbugt Kommune. 

bottom of page