top of page

Praktisk information

På nedestående side står pratisk information om min lille pasningsordning; herunder, hvordan jeg barn er forsikret, ferie, forældre betaling og vikarer

Forældre betaling

Forældre prisen i 2022 pr. mdr. er 2650,- + tilskud. 

Der betales i alt 12 måneder, og det er ikke muligt at opsige pladsen pr juli måned. 

Har man mere en ét barn i pasningsordning er der mulighed for søskende rabat.

Ferie

I pasningsordning holder vi også ferie. 

Der vil hvert år, først på året blive lagt en ferieplan ud til jer forælder således, at I i god tid kan planlægge. 

Vikar

I pasningsordningen er der faste og godkendte vikarer tilknytte. Det betyder at I som forældre aldrig skal ud og aflevere jeres barn hos en gæstedagpleje - på den måde er barnet altid i sine vante og trygge rammer. 

Vikarene kommer jævnligt på besøg så børnene kender dem og er trygge når de skal hjælpe. 

Vores vikar Nanna

Tilsyn

Forsikring

Jeres barn/børn skal når de er i pasning hos mig være dækket af forældres private ansvars- og ulykkeforsinkring

Vi har både anmeldt og uanmeldt tilsyn fra Jammerbugt Kommune. 

bottom of page